Art dealer of the Avantgarde
De 
 |
En

Renée Sintenis
Großes Lama (Junges Lama), 1924

Show full screen image

Provenance

1926
Städtische Kunstsammlungen zu Düsseldorf (seit 2001: Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf)
von Galerie Alfred Flechtheim, Düsseldorf, an Städtische Kunstsammlungen zu Düsseldorf
1942
unbekannt
durch Tausch abgegeben

Artist

Renée Sintenis - Expositions at Flechtheim
20.03.1888 - 22.04.1965

Description

Bibliography

Marie Laurencin und Renée Sintenis, Ausstellung Flechtheim, Berlin 1925, (Abb.2)

Hanna Kiel, Renée Sintenis.Berlin 1956, Abb. S. 26 (anderes Ex.)

Alfred Flechtheim. Sammler. Kunsthändler. Verleger, Ausst.-Kat. Kunstmuseum Düsseldorf, Düsseldorf, Köln 1987, S. 131

Britta E. Buhlmann, Renée Sintenis. Werkmonographie der Sklupturen, Darmstadt 1987, S. 285, o.Abb.

 

Documents

Show full screen image
Großes Lama (Junges Lama) 1924

Tags