Kunsthändler der Avantgarde
De
 | 

Standorte der Galerie Flechtheim

Berlin Wien Köln Frankfurt Düsseldorf

Standorte der Galerie Alfred Flechtheim G.M.B.H
(Stand Februar 1925)

Düsseldorf
Königsallee 34
Fernsprecher 16198
Telegr.: Flechtheim Königsallee
Eröffnung: 1913
Schließung: 1933

Berlin W 10
Lützowufer 13
Fernsprecher: Kurfürst 2194
Telegr.: Flechtheim Lützowufer
Eröffnung: 1921
Schließung: 1933

Frankfurt-M.
Schillerstrasse 15
Fernsprecher: Römer 304
Telegr.: Flechtheim Schillerstraße
Eröffnung: 1921
Schließung: 1925

Köln
Schildergasse 69/73
Fernsprecher: Rheinland 845
Telegr. Flechtheim Schildergasse
Eröffnung: 1922
Schließung: 1925

Wien I
Weihburggasse 9 (Würthle)
Fernsprecher: 71201
Telegr.: Kunstwürthle, Wien
Repräsentanz Galerie Flechtheim: 1922-1931

Tags